Zimbra Mail

Ubutunu Server 14.04 üzerine Zimbra Server 8.0.6 Kurulumu Bölüm 3

zimbra_Bölüm3.fw

Zimbra server için Bütün ön hazırlıkları 1. ve 2 Makalede tamamladık artık Zimbra Serverımızı kurabiliriz.

Bütün ön hazırlıklarımızı tamamladığımıza göre artık zimbra için Kuruluma geçebiliriz.

Root ile login olduğumuz ubuntu serverımızda komut satırına aşağıdaki komutları sırasıyla copyalıyoruz.

 #apt-get install -y netcat-openbsd sudo libidn11 libpcre3 libgmp10 libexpat1 libstdc++6 libperl5.18 libaio1 resolvconf unzip pax sysstat sqlite3
ubuntu_srv_34 
#apt-get install netcat-traditional
#apt-get install libperl5.14
#apt-get install libidn11-dev
#apt-get install libgmp3c2 sysstat sqlite3
# /etc/init.d/apparmor stop
# /etc/init.d/apparmor teardown
# update-rc.d -f apparmor remove

Aşağıdaki Komut ile zimbra OpenSource Edition u indiriyoruz.

#wget https://files.zimbra.com/downloads/8.6.0_GA/zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116.tgz

Dosyamız indikten sonra

#ls

Aşağıdaki komut ile sıkıştırılmış dosyamızı extrack ediyoruz.

#tar -zxvf zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116.tgz
ubuntu_srv_35 

Aşağıdaki komut ile extrack ettiğim dizinimin içerisine giriyorum.

#cd zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116.tgz

Aşağıdaki Komut ile kurulumu başlatıyorum.

#./install.sh

Kurulumunu yapacağım bütün paketlere “Y” diyerek onay veriyorum ben proxy kullanmayacağım için
Zimbra-proxy ye N diyerek devam ediyorum ve sonraki ekranda kurulacak paketleri onaylamak için ”Y”
Diyorum ve installationu başlatıyorum.

ubuntu_srv_36

Kurulum bittikten sonra karşımıza aşağdaki gibi bir ekran gelecek burada yıldızlı bölüm Zimbra server’ın admin hesabı için bir parola belirlememiz gerektiğini söylüyor Bunun için bir parola belirleyeceğiz.

ubuntu_srv_38

Önce 7 diyerek Zimbra-Store a giriyoruz sonrasında da 4 diyerek Admin parolamızı belirliyoruz.

ubuntu_srv_40

Parolamızı girdikten sonra enter diyoruz. parolamızı belirledik “r” diyerek menüden çıkış yapıyoruz.daha sonra ayarlarımızı uygulaması için  “a” ve gelen değişikliklere “yes” diyerek devam ediyoruz.

ubuntu_srv_41

ubuntu_srv_42

Gördüğünüz gibi kurulumumuzu başarıyla tamamladık artık zimbra serverımıza Web arayüzü üzerinden erişim yapabiliriz.

7-) Zimbra server Login ekranına Erişim
https://zimbraserveradresiniz:7071
benim sistemimde

 
https://mail.systemlab.local:7071

https://192.168.1.150:7071

ubuntu_srv_43

 
Username : admin
Password  : zimbra için belirlediğiniz parolanızı giriniz.

Zimbra Serverımıza erişimimizi sağladık artık mail serverımızı yönetmeye başlayabiliriz

ubuntu_srv_44

Komut ekranının çıktısı aşağıdaki gibidir.

Connecting to 192.168.1.90:22...
Connection established.
To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+]'.

Welcome to Ubuntu 14.04.3 LTS (GNU/Linux 3.19.0-25-generic x86_64)

 * Documentation: https://help.ubuntu.com/

 System information as of Thu Sep 10 15:17:42 EEST 2015

 System load: 0.32       Processes:      200
 Usage of /:  3.2% of 56.73GB  Users logged in:   0
 Memory usage: 5%        IP address for eth0: 192.168.1.90
 Swap usage:  0%

 Graph this data and manage this system at:
  https://landscape.canonical.com/

Last login: Thu Sep 10 15:08:27 2015 from 192.168.1.100
serdar@mail:~$ su
Password: 
su: Authentication failure
serdar@mail:~$ su
Password: 
root@mail:/home/serdar# cd
root@mail:~# dig mail.systemlab.local mx

; <<>> DiG 9.9.5-3ubuntu0.5-Ubuntu <<>> mail.systemlab.local mx
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 35292
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;mail.systemlab.local.		IN	MX

;; ANSWER SECTION:
mail.systemlab.local.	3600	IN	MX	10 mail.systemlab.local.

;; ADDITIONAL SECTION:
mail.systemlab.local.	3600	IN	A	192.168.1.90

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 192.168.1.100#53(192.168.1.100)
;; WHEN: Thu Sep 10 15:19:22 EEST 2015
;; MSG SIZE rcvd: 81

root@mail:~# apt-get install netcat-traditional
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
 netcat-traditional
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
Need to get 65.0 kB of archives.
After this operation, 161 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe netcat-traditional amd64 1.10-40 [65.0 kB]
Fetched 65.0 kB in 5s (12.7 kB/s)       
Selecting previously unselected package netcat-traditional.
(Reading database ... 56627 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../netcat-traditional_1.10-40_amd64.deb ...
Unpacking netcat-traditional (1.10-40) ...
Processing triggers for man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) ...
Setting up netcat-traditional (1.10-40) ...
root@mail:~# apt-get install libperl5.14
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
E: Unable to locate package libperl5.14
E: Couldn't find any package by regex 'libperl5.14'
root@mail:~# apt-get install libidn11-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
 pkg-config
The following NEW packages will be installed:
 libidn11-dev pkg-config
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
Need to get 558 kB of archives.
After this operation, 1,091 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main pkg-config amd64 0.26-1ubuntu4 [40.9 kB]
Get:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libidn11-dev amd64 1.28-1ubuntu2 [517 kB]
Fetched 558 kB in 3s (144 kB/s)    
Selecting previously unselected package pkg-config.
(Reading database ... 56663 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../pkg-config_0.26-1ubuntu4_amd64.deb ...
Unpacking pkg-config (0.26-1ubuntu4) ...
Selecting previously unselected package libidn11-dev.
Preparing to unpack .../libidn11-dev_1.28-1ubuntu2_amd64.deb ...
Unpacking libidn11-dev (1.28-1ubuntu2) ...
Processing triggers for man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) ...
Processing triggers for install-info (5.2.0.dfsg.1-2) ...
Setting up pkg-config (0.26-1ubuntu4) ...
Setting up libidn11-dev (1.28-1ubuntu2) ...
root@mail:~# apt-get install libgmp3c2 sysstat sqlite3
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
E: Unable to locate package libgmp3c2
root@mail:~# apt-get -y install libgmp10 libperl5.18 libaio1 unzip pax sysstat sqlite3
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
 libsensors4
Suggested packages:
 lm-sensors sqlite3-doc isag zip
The following NEW packages will be installed:
 libaio1 libgmp10 libperl5.18 libsensors4 pax sqlite3 sysstat unzip
0 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
Need to get 807 kB of archives.
After this operation, 2,370 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libaio1 amd64 0.3.109-4 [6,364 B]
Get:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libgmp10 amd64 2:5.1.3+dfsg-1ubuntu1 [218 kB]
Get:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libsensors4 amd64 1:3.3.4-2ubuntu1 [27.2 kB]
Get:4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libperl5.18 amd64 5.18.2-2ubuntu1 [1,322 B]
Get:5 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main pax amd64 1:20120606-2+deb7u1 [85.7 kB]
Get:6 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main sqlite3 amd64 3.8.2-1ubuntu2.1 [28.8 kB]
Get:7 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main sysstat amd64 10.2.0-1 [283 kB]
Get:8 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main unzip amd64 6.0-9ubuntu1.3 [157 kB]
Fetched 807 kB in 8s (90.6 kB/s)                        
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package libaio1:amd64.
(Reading database ... 56753 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libaio1_0.3.109-4_amd64.deb ...
Unpacking libaio1:amd64 (0.3.109-4) ...
Selecting previously unselected package libgmp10:amd64.
Preparing to unpack .../libgmp10_2%3a5.1.3+dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking libgmp10:amd64 (2:5.1.3+dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package libsensors4:amd64.
Preparing to unpack .../libsensors4_1%3a3.3.4-2ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking libsensors4:amd64 (1:3.3.4-2ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package libperl5.18.
Preparing to unpack .../libperl5.18_5.18.2-2ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking libperl5.18 (5.18.2-2ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package pax.
Preparing to unpack .../pax_1%3a20120606-2+deb7u1_amd64.deb ...
Unpacking pax (1:20120606-2+deb7u1) ...
Selecting previously unselected package sqlite3.
Preparing to unpack .../sqlite3_3.8.2-1ubuntu2.1_amd64.deb ...
Unpacking sqlite3 (3.8.2-1ubuntu2.1) ...
Selecting previously unselected package sysstat.
Preparing to unpack .../sysstat_10.2.0-1_amd64.deb ...
Unpacking sysstat (10.2.0-1) ...
Selecting previously unselected package unzip.
Preparing to unpack .../unzip_6.0-9ubuntu1.3_amd64.deb ...
Unpacking unzip (6.0-9ubuntu1.3) ...
Processing triggers for man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-16) ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1.1) ...
Setting up libaio1:amd64 (0.3.109-4) ...
Setting up libgmp10:amd64 (2:5.1.3+dfsg-1ubuntu1) ...
Setting up libsensors4:amd64 (1:3.3.4-2ubuntu1) ...
Setting up libperl5.18 (5.18.2-2ubuntu1) ...
Setting up pax (1:20120606-2+deb7u1) ...
Setting up sqlite3 (3.8.2-1ubuntu2.1) ...
Setting up sysstat (10.2.0-1) ...

Creating config file /etc/default/sysstat with new version
update-alternatives: using /usr/bin/sar.sysstat to provide /usr/bin/sar (sar) in auto mode
Setting up unzip (6.0-9ubuntu1.3) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-0ubuntu6.6) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-16) ...
root@mail:~# apt-get install -y netcat-openbsd sudo libidn11 libpcre3 libgmp10 libexpat1 libstdc++6 libperl5.18 libaio1 resolvconf unzip pax sysstat sqlite3
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
libaio1 is already the newest version.
libgmp10 is already the newest version.
libidn11 is already the newest version.
libperl5.18 is already the newest version.
netcat-openbsd is already the newest version.
pax is already the newest version.
sysstat is already the newest version.
libexpat1 is already the newest version.
libpcre3 is already the newest version.
libstdc++6 is already the newest version.
resolvconf is already the newest version.
sqlite3 is already the newest version.
sudo is already the newest version.
unzip is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
root@mail:~# /etc/init.d/apparmor stop
 * Clearing AppArmor profiles cache                                         [ OK ] 
All profile caches have been cleared, but no profiles have been unloaded.
Unloading profiles will leave already running processes permanently
unconfined, which can lead to unexpected situations.

To set a process to complain mode, use the command line tool
'aa-complain'. To really tear down all profiles, run the init script
with the 'teardown' option."
root@mail:~# /etc/init.d/apparmor teardown
 * Unloading AppArmor profiles                                            [ OK ] 
root@mail:~# update-rc.d -f apparmor remove
 Removing any system startup links for /etc/init.d/apparmor ...
  /etc/rcS.d/S37apparmor
root@mail:~# ls
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116.tgz
root@mail:~# tar -zxvf zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116.tgz 
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/packages/
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/packages/zimbra-apache_8.6.0.GA.1153.UBUNTU14.64_amd64.deb
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/packages/zimbra-core_8.6.0.GA.1153.UBUNTU14.64_amd64.deb
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/packages/zimbra-dnscache_8.6.0.GA.1153.UBUNTU14.64_amd64.deb
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/packages/zimbra-ldap_8.6.0.GA.1153.UBUNTU14.64_amd64.deb
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/packages/zimbra-logger_8.6.0.GA.1153.UBUNTU14.64_amd64.deb
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/packages/zimbra-memcached_8.6.0.GA.1153.UBUNTU14.64_amd64.deb
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/packages/zimbra-mta_8.6.0.GA.1153.UBUNTU14.64_amd64.deb
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/packages/zimbra-proxy_8.6.0.GA.1153.UBUNTU14.64_amd64.deb
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/packages/zimbra-snmp_8.6.0.GA.1153.UBUNTU14.64_amd64.deb
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/packages/zimbra-spell_8.6.0.GA.1153.UBUNTU14.64_amd64.deb
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/packages/zimbra-store_8.6.0.GA.1153.UBUNTU14.64_amd64.deb
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/bin/
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/bin/get_plat_tag.sh
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/bin/zmValidateLdap.pl
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/bin/checkLicense.pl
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/bin/zmdbintegrityreport
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/data/
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/data/versions-init.sql
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/docs/
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/docs/YPL.txt
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/docs/zcl.txt
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/docs/zimbra_public_eula_2.5.txt
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/docs/en_US/
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/docs/en_US/admin.pdf
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/docs/en_US/Fedora Server Config.pdf
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/docs/en_US/Import_Wizard_Outlook.pdf
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/docs/en_US/Migration_Exch_Admin.pdf
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/docs/en_US/Migration_Exch_User.pdf
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/docs/en_US/MigrationWizard_Domino.pdf
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/docs/en_US/MigrationWizard.pdf
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/docs/en_US/OSmultiserverinstall.pdf
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/docs/en_US/quick_start.pdf
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/docs/en_US/RNZCSO_2005Beta.pdf
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/docs/en_US/User Instructions for ZCS Import Wizard.pdf
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/docs/en_US/Zimbra iCalendar Migration Guide.pdf
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/docs/en_US/Zimbra_Release_Note.pdf
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/docs/en_US/Zimbra Schema.pdf
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/docs/en_US/zimbra_user_guide.pdf
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/util/
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/util/modules/
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/util/modules/getconfig.sh
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/util/modules/packages.sh
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/util/modules/postinstall.sh
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/util/addUser.sh
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/util/globals.sh
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/util/utilfunc.sh
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/readme_source_en_US.txt
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/readme_binary_en_US.txt
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/install.sh
zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116/README.txt
root@mail:~# cd zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116
root@mail:~/zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116# ls
bin data docs install.sh packages readme_binary_en_US.txt readme_source_en_US.txt README.txt util
root@mail:~/zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116# nano /etc/hosts
root@mail:~/zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116# ./install.sh 

Operations logged to /tmp/install.log.2756
Checking for existing installation...
  zimbra-ldap...NOT FOUND
  zimbra-logger...NOT FOUND
  zimbra-mta...NOT FOUND
  zimbra-dnscache...NOT FOUND
  zimbra-snmp...NOT FOUND
  zimbra-store...NOT FOUND
  zimbra-apache...NOT FOUND
  zimbra-spell...NOT FOUND
  zimbra-convertd...NOT FOUND
  zimbra-memcached...NOT FOUND
  zimbra-proxy...NOT FOUND
  zimbra-archiving...NOT FOUND
  zimbra-core...NOT FOUND


PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE USING THE SOFTWARE.
ZIMBRA, INC. ("ZIMBRA") WILL ONLY LICENSE THIS SOFTWARE TO YOU IF YOU
FIRST ACCEPT THE TERMS OF THIS AGREEMENT. BY DOWNLOADING OR INSTALLING
THE SOFTWARE, OR USING THE PRODUCT, YOU ARE CONSENTING TO BE BOUND BY
THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS
AGREEMENT, THEN DO NOT DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE PRODUCT.

License Terms for the Zimbra Collaboration Suite:
 http://www.zimbra.com/license/zimbra-public-eula-2-5.htmlDo you agree with the terms of the software license agreement? [N] yChecking for prerequisites...
   FOUND: NPTL
   FOUND: netcat-openbsd-1.105-7ubuntu1
   FOUND: sudo-1.8.9p5-1ubuntu1.2
   FOUND: libidn11-1.28-1ubuntu2
   FOUND: libpcre3-1:8.31-2ubuntu2.1
   FOUND: libgmp10-2:5.1.3+dfsg-1ubuntu1
   FOUND: libexpat1-2.1.0-4ubuntu1.1
   FOUND: libstdc++6-4.8.4-2ubuntu1~14.04
   FOUND: libperl5.18-5.18.2-2ubuntu1
   FOUND: libaio1-0.3.109-4
   FOUND: resolvconf-1.69ubuntu1.1
   FOUND: unzip-6.0-9ubuntu1.3

Checking for suggested prerequisites...
   FOUND: pax
   FOUND: perl-5.18.2
   FOUND: sysstat
   FOUND: sqlite3
Prerequisite check complete.

Checking for installable packages

Found zimbra-core
Found zimbra-ldap
Found zimbra-logger
Found zimbra-mta
Found zimbra-dnscache
Found zimbra-snmp
Found zimbra-store
Found zimbra-apache
Found zimbra-spell
Found zimbra-memcached
Found zimbra-proxy


Select the packages to install

Install zimbra-ldap [Y] y

Install zimbra-logger [Y] y

Install zimbra-mta [Y] y

Install zimbra-dnscache [Y] y

Install zimbra-snmp [Y] y

Install zimbra-store [Y] y

Install zimbra-apache [Y] y

Install zimbra-spell [Y] y

Install zimbra-memcached [Y] y

Install zimbra-proxy [Y] n
Checking required space for zimbra-core
Checking space for zimbra-store
Checking required packages for zimbra-store
zimbra-store package check complete.

Installing:
  zimbra-core
  zimbra-ldap
  zimbra-logger
  zimbra-mta
  zimbra-dnscache
  zimbra-snmp
  zimbra-store
  zimbra-apache
  zimbra-spell
  zimbra-memcached

The system will be modified. Continue? [N] y

Removing /opt/zimbra
Removing zimbra crontab entry...done.
Cleaning up zimbra init scripts...done.
Cleaning up /etc/ld.so.conf...done.
Cleaning up /etc/security/limits.conf...done.

Finished removing Zimbra Collaboration Server.

Installing packages

  zimbra-core......zimbra-core_8.6.0.GA.1153.UBUNTU14.64_amd64.deb...done
  zimbra-ldap......zimbra-ldap_8.6.0.GA.1153.UBUNTU14.64_amd64.deb...done
  zimbra-logger......zimbra-logger_8.6.0.GA.1153.UBUNTU14.64_amd64.deb...done
  zimbra-mta......zimbra-mta_8.6.0.GA.1153.UBUNTU14.64_amd64.deb...done
  zimbra-dnscache......zimbra-dnscache_8.6.0.GA.1153.UBUNTU14.64_amd64.deb...done
  zimbra-snmp......zimbra-snmp_8.6.0.GA.1153.UBUNTU14.64_amd64.deb...done
  zimbra-store......zimbra-store_8.6.0.GA.1153.UBUNTU14.64_amd64.deb...done
  zimbra-apache......zimbra-apache_8.6.0.GA.1153.UBUNTU14.64_amd64.deb...done
  zimbra-spell......zimbra-spell_8.6.0.GA.1153.UBUNTU14.64_amd64.deb...done
  zimbra-memcached......zimbra-memcached_8.6.0.GA.1153.UBUNTU14.64_amd64.deb...done
Operations logged to /tmp/zmsetup09102015-152817.log
Installing LDAP configuration database...done.
Setting defaults...	MX: mail.systemlab.local (192.168.1.90)

	Interface: 192.168.1.90
	Interface: 127.0.0.1
	Interface: ::1
		192.168.1.90
done.
Checking for port conflicts

Main menu

  1) Common Configuration:                         
  2) zimbra-ldap:               Enabled            
  3) zimbra-logger:              Enabled            
  4) zimbra-mta:               Enabled            
  5) zimbra-dnscache:             Enabled            
  6) zimbra-snmp:               Enabled            
  7) zimbra-store:              Enabled            
    +Create Admin User:          yes              
    +Admin user to create:         admin@mail.systemlab.local  
******* +Admin Password            UNSET             
    +Anti-virus quarantine user:      virus-quarantine.mdqqvbrclo@mail.systemlab.local
    +Enable automated spam training:    yes              
    +Spam training user:          spam.gxz5ue8i@mail.systemlab.local
    +Non-spam(Ham) training user:     ham.nlnmdk5yu_@mail.systemlab.local
    +SMTP host:              mail.systemlab.local     
    +Web server HTTP port:         80              
    +Web server HTTPS port:        443              
    +Web server mode:           https             
    +IMAP server port:           143              
    +IMAP server SSL port:         993              
    +POP server port:           110              
    +POP server SSL port:         995              
    +Use spell check server:        yes              
    +Spell server URL:           http://mail.systemlab.local:7780/aspell.php
    +Configure for use with mail proxy:  FALSE             
    +Configure for use with web proxy:   FALSE             
    +Enable version update checks:     TRUE             
    +Enable version update notifications: TRUE             
    +Version update notification email:  admin@mail.systemlab.local  
    +Version update source email:     admin@mail.systemlab.local  
    +Install mailstore (service webapp):  yes              
    +Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes              

  8) zimbra-spell:              Enabled            
  9) Default Class of Service Configuration:                
  s) Save config to file                          
  x) Expand menu                              
  q) Quit                  

Address unconfigured (**) items (? - help) 6


Snmp configuration

  1) Status:                 Enabled            
  2) Enable SNMP notifications:        yes              
  3) SNMP Trap hostname:           mail.systemlab.local     
  4) Enable SMTP notifications:        yes              
  5) SMTP Source email address:        admin@mail.systemlab.local  
  6) SMTP Destination email address:     admin@mail.systemlab.local  

Select, or 'r' for previous menu [r] r

Main menu

  1) Common Configuration:                         
  2) zimbra-ldap:               Enabled            
  3) zimbra-logger:              Enabled            
  4) zimbra-mta:               Enabled            
  5) zimbra-dnscache:             Enabled            
  6) zimbra-snmp:               Enabled            
  7) zimbra-store:              Enabled            
    +Create Admin User:          yes              
    +Admin user to create:         admin@mail.systemlab.local  
******* +Admin Password            UNSET             
    +Anti-virus quarantine user:      virus-quarantine.mdqqvbrclo@mail.systemlab.local
    +Enable automated spam training:    yes              
    +Spam training user:          spam.gxz5ue8i@mail.systemlab.local
    +Non-spam(Ham) training user:     ham.nlnmdk5yu_@mail.systemlab.local
    +SMTP host:              mail.systemlab.local     
    +Web server HTTP port:         80              
    +Web server HTTPS port:        443              
    +Web server mode:           https             
    +IMAP server port:           143              
    +IMAP server SSL port:         993              
    +POP server port:           110              
    +POP server SSL port:         995              
    +Use spell check server:        yes              
    +Spell server URL:           http://mail.systemlab.local:7780/aspell.php
    +Configure for use with mail proxy:  FALSE             
    +Configure for use with web proxy:   FALSE             
    +Enable version update checks:     TRUE             
    +Enable version update notifications: TRUE             
    +Version update notification email:  admin@mail.systemlab.local  
    +Version update source email:     admin@mail.systemlab.local  
    +Install mailstore (service webapp):  yes              
    +Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes              

  8) zimbra-spell:              Enabled            
  9) Default Class of Service Configuration:                
  s) Save config to file                          
  x) Expand menu                              
  q) Quit                  

Address unconfigured (**) items (? - help) 7


Store configuration

  1) Status:                 Enabled            
  2) Create Admin User:            yes              
  3) Admin user to create:          admin@mail.systemlab.local  
** 4) Admin Password              UNSET             
  5) Anti-virus quarantine user:       virus-quarantine.mdqqvbrclo@mail.systemlab.local
  6) Enable automated spam training:     yes              
  7) Spam training user:           spam.gxz5ue8i@mail.systemlab.local
  8) Non-spam(Ham) training user:       ham.nlnmdk5yu_@mail.systemlab.local
  9) SMTP host:                mail.systemlab.local     
 10) Web server HTTP port:          80              
 11) Web server HTTPS port:          443              
 12) Web server mode:             https             
 13) IMAP server port:            143              
 14) IMAP server SSL port:          993              
 15) POP server port:             110              
 16) POP server SSL port:           995              
 17) Use spell check server:         yes              
 18) Spell server URL:            http://mail.systemlab.local:7780/aspell.php
 19) Configure for use with mail proxy:    FALSE             
 20) Configure for use with web proxy:    FALSE             
 21) Enable version update checks:      TRUE             
 22) Enable version update notifications:   TRUE             
 23) Version update notification email:    admin@mail.systemlab.local  
 24) Version update source email:       admin@mail.systemlab.local  
 25) Install mailstore (service webapp):   yes              
 26) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes              

Select, or 'r' for previous menu [r] 4

Password for admin@mail.systemlab.local (min 6 characters): [c_rhmKZK] Sanko1122

Store configuration

  1) Status:                 Enabled            
  2) Create Admin User:            yes              
  3) Admin user to create:          admin@mail.systemlab.local  
  4) Admin Password              set              
  5) Anti-virus quarantine user:       virus-quarantine.mdqqvbrclo@mail.systemlab.local
  6) Enable automated spam training:     yes              
  7) Spam training user:           spam.gxz5ue8i@mail.systemlab.local
  8) Non-spam(Ham) training user:       ham.nlnmdk5yu_@mail.systemlab.local
  9) SMTP host:                mail.systemlab.local     
 10) Web server HTTP port:          80              
 11) Web server HTTPS port:          443              
 12) Web server mode:             https             
 13) IMAP server port:            143              
 14) IMAP server SSL port:          993              
 15) POP server port:             110              
 16) POP server SSL port:           995              
 17) Use spell check server:         yes              
 18) Spell server URL:            http://mail.systemlab.local:7780/aspell.php
 19) Configure for use with mail proxy:    FALSE             
 20) Configure for use with web proxy:    FALSE             
 21) Enable version update checks:      TRUE             
 22) Enable version update notifications:   TRUE             
 23) Version update notification email:    admin@mail.systemlab.local  
 24) Version update source email:       admin@mail.systemlab.local  
 25) Install mailstore (service webapp):   yes              
 26) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes              

Select, or 'r' for previous menu [r] r

Main menu

  1) Common Configuration:                         
  2) zimbra-ldap:               Enabled            
  3) zimbra-logger:              Enabled            
  4) zimbra-mta:               Enabled            
  5) zimbra-dnscache:             Enabled            
  6) zimbra-snmp:               Enabled            
  7) zimbra-store:              Enabled            
  8) zimbra-spell:              Enabled            
  9) Default Class of Service Configuration:                
  s) Save config to file                          
  x) Expand menu                              
  q) Quit                  

*** CONFIGURATION COMPLETE - press 'a' to apply
Select from menu, or press 'a' to apply config (? - help) a
Save configuration data to a file? [Yes] yes
Save config in file: [/opt/zimbra/config.11957] 
Saving config in /opt/zimbra/config.11957...done.
The system will be modified - continue? [No] yes
Operations logged to /tmp/zmsetup09102015-152817.log
Setting local config values...done.
Initializing core config...Setting up CA...done.
Deploying CA to /opt/zimbra/conf/ca ...done.
Creating SSL zimbra-store certificate...done.
Creating new zimbra-ldap SSL certificate...done.
Creating new zimbra-mta SSL certificate...done.
Installing mailboxd SSL certificates...done.
Installing MTA SSL certificates...done.
Installing LDAP SSL certificate...done.
Initializing ldap...done.
Setting replication password...done.
Setting Postfix password...done.
Setting amavis password...done.
Setting nginx password...done.
Setting BES searcher password...done.
Creating server entry for mail.systemlab.local...done.
Setting Zimbra IP Mode...done.
Saving CA in ldap ...done.
Saving SSL Certificate in ldap ...done.
Setting spell check URL...done.
Setting service ports on mail.systemlab.local...done.
Setting zimbraFeatureTasksEnabled=TRUE...done.
Setting zimbraFeatureBriefcasesEnabled=TRUE...done.
Setting Master DNS IP address(es)...done.
Setting DNS cache tcp lookup preference...done.
Setting DNS cache udp lookup preference...done.
Setting DNS tcp upstream preference...done.
Setting TimeZone Preference...done.
Initializing mta config...done.
Setting services on mail.systemlab.local...done.
Adding mail.systemlab.local to zimbraMailHostPool in default COS...done.
Creating domain mail.systemlab.local...done.
Setting default domain name...done.
Creating domain mail.systemlab.local...already exists.
Creating admin account admin@mail.systemlab.local...done.
Creating root alias...done.
Creating postmaster alias...done.
Creating user spam.gxz5ue8i@mail.systemlab.local...done.
Creating user ham.nlnmdk5yu_@mail.systemlab.local...done.
Creating user virus-quarantine.mdqqvbrclo@mail.systemlab.local...done.
Setting spam training and Anti-virus quarantine accounts...done.
Initializing store sql database...done.
Setting zimbraSmtpHostname for mail.systemlab.local...done.
Configuring SNMP...done.
Setting up syslog.conf...done.
Starting servers...done.
Installing common zimlets...
	com_zimbra_viewmail...done.
	com_zimbra_cert_manager...done.
	com_zimbra_bulkprovision...done.
	com_zimbra_attachcontacts...done.
	com_zimbra_proxy_config...done.
	com_zimbra_ymemoticons...done.
	com_zimbra_date...done.
	com_zimbra_attachmail...done.
	com_zimbra_tooltip...done.
	com_zimbra_email...done.
	com_zimbra_adminversioncheck...done.
	com_zimbra_srchhighlighter...done.
	com_zimbra_url...done.
	com_zimbra_phone...done.
	com_zimbra_webex...done.
	com_zimbra_clientuploader...done.
	com_zimbra_mailarchive...done.
Finished installing common zimlets.
Restarting mailboxd...done.
Creating galsync account for default domain...done.

You have the option of notifying Zimbra of your installation.
This helps us to track the uptake of the Zimbra Collaboration Server.
The only information that will be transmitted is:
	The VERSION of zcs installed (8.6.0_GA_1153_UBUNTU14_64)
	The ADMIN EMAIL ADDRESS created (admin@mail.systemlab.local)

Notify Zimbra of your installation? [Yes] 
Notifying Zimbra of installation via http://www.zimbra.com/cgi-bin/notify.cgi?VER=8.6.0_GA_1153_UBUNTU14_64&MAIL=admin@mail.systemlab.local

Notification complete

Setting up zimbra crontab...done.


Moving /tmp/zmsetup09102015-152817.log to /opt/zimbra/log


Configuration complete - press return to exit 


root@mail:~/zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116#  

Bir başka makalede görüşmek üzere….

Hazırlayan

Serdar BAYRAM

Serdar Bayram

Bu yazı blog üzerinde Serdar Bayram tarafından hazırlanıp paylaşılmıştır. 2009 yılında açılan blogum kısa zaman içerisinde paylasımları ile dikkat cekip büyük bir izleyici kitlesine sahip olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu