MonitoringZabbix

Centos 7 üzerine Zabbix 4.2 kurulumu

Centos 7 üzerine Zabbix 4.2 kurulumu 2

Translate This Page:

Select your language: 

Zabbix, sunucular, ağ cihazları ve altyapınızın diğer bileşenleri için kurumsal sınıfta bir izleme çözümüdür. Zabbix, verileri toplamak için Zabbix Agent aracılığıyla Server-Client Platformlarının takibini sağlar. Ayrıca, izlenen cihazlara bir istemci kurmadan e-posta, web hizmeti gibi standart hizmetleri izleyebilir. Zabbix ile altyapınızdaki hemen hemen her şeyi izleyebilirsiniz. Zabbix kurumsal kullanıma hazır olduğundan, küçükten büyüğe değişen ortamlar için Zabbix izlemeyi kullanabilirsiniz.

Zabbix GPL lisansı altında ücretsiz bırakılmıştır, bu nedenle ticari ve ticari olmayan bir kullanımdır.

Aşağıdaki Diagramda Zabbix in Server ve Client olarak nasıl çalıştığı şematize edilmiştir.

 

Centos 7 üzerine Zabbix 4.2 kurulumu 3

Zabbix’in Özellikleri

 • CPU, bellek, disk alanı, ağ ve sunucuların işlemleri gibi ölçümleri izler (Zabbix Agent gerektirir)
 • VMware vCeneter, VMware hipervizörü ve sanal makinelerin izlenmesi.
 • Düşük seviye bulma özelliğini kullanarak VMware hiper yönetici ve sanal makineleri otomatik olarak keşfeder.
 • MySQL, PostgreSQL, Oracle ve Microsoft SQL Server’ın izlenmesi.
 • Zabbix, yerleşik Java uygulama sunucusu izlemesine sahiptir.
 • SNMP ile ağ cihazının(Router,Switch…vs) izlenmesi.
 • Web servisleri takibi.
 • Sıcaklık, fan hızı ve disk durumu gibi donanım izleme.

Zabbix bu özellikleri ve kolay kurulumu ve sunduğu Dash Boardlar ,configure edilebilen alertler sayesinde Sistem yöneten ve izleyen IT uzmanlarının işinlerini kolaylaştırmaktadır..Centos 7 üzerine Zabbix 4.2 kurulumu 4

Zabbix 4’teki Yenilikler

 • Gelişmiş görselleştirme (Arayüz önceki versiyonlara göre daha sade ve anlaşılır.)
 • Kolaylıkla zaman aralığı seçimi
 • Aynı ekranda daha fazla grafik oluşturma ve konumlandırabilme.
 • Daha hızlı ve daha güvenli dağıtılmış izleme
 • Daha hızlı problem çözümü için daha iyi iş akışı
 • Etiket tabanlı izinler
 • Etikete dayalı bakım
 • HTTP / HTTPS bağlantı
 • Single sign-on

Daha detaylı bilgiyi buradabulabilirsiniz.
Bu makalede, Zabbix Sunucusunu CentOS 7 / RHEL 7’ye kurmaktan bahsedeceğiz.

Sistem gereksinimleri

Zabbix, başlamak için en az 128 MB bellek ve 256 MB disk alanı gerektirir. Ancak, hafıza miktarı ana bilgisayar sayısına bağlıdır ve parametreler izlenmektedir.
500GB’ı izlemek için 2GB RAM ve 2GB disk alanı yeterli olacaktır

Yapcağımız çalışmanın özeti aşağıdaki gibi olacak.

 • Apache Server kurulumu
 • Zabbix reposunun eklenmesi
 • Mysql’in Zabbix sunucusuna kurulumu
 • Zabbix DB oluşturma işlemleri
 • MariaDB secure configuration
 • Zabbix config dosyasının düzenlenmesi
 • Selinux ve Firewall yapılandırması.
 • Zabbix Web yapılandırması.

Bu kadar bilgilendirmeden sonra kuruluma artık başlayabiliriz.

İnstall PHP Extension

Aşağıdaki komutu kullanarak gerekli PHP eklentisini kuruyoruz.

yum -y install php-cli php-common php-devel php-pear php-gd php-mbstring php-mysql php-xml

#Eğer RedHot üzerine kuruyorsanız
yum-config-manager --enable rhel-7-server-optional-rpms

Zabbix deposunu yapılandırın

Zabbix, temel işletim sistemimizde varsayılan olarak mevcut değildir, bu nedenle Zabbix veri havuzu yapılandırma paketini kurun.

Bu makaleyi hazırlarken zabbix 4.2 henüz yayınlanmamıştı bu sebepten ekran görüntüleri zabbix 4.0.x a ait 4.2 kurulumu için sadece repo adresini aşağıdaki gibi eklemeniz yeterli geriye kalan tüm adımlar aynı.

rpm -i https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.0-1.el7.noarch.rpm

# Eğer Server Zabbix 4.2.X kuracaksanız Aşağıdaki repoyu eklemelisiniz
rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.2/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.2-1.el7.noarch.rpm

MySQL kurulumu

Zabbix sunucusunu, sisteminize MySQL veritabanı destek paketi ile birlikte kurmak için aşağıdaki komutu kullanın.

yum install -y zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-agent mariadb-server

Time Zone Ayarları

Apache’yi Zabbix sunucusuyla kullanmaya başlamak için. Zabbix yapılandırma dosyasının TimeZone ile güncellenmesi gerekiyor.

nano /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf

Aşağıdaki satırı doğru saat dilimiyle güncelleyin. Resmi sitede sitedendaha fazla zaman dilimi bulun.
bizim ayarlarımız istanbul olacak.

php_value date.timezone Europe/Istanbul

Centos 7 üzerine Zabbix 4.2 kurulumu 5

Zabbix DB oluşturma işlemleri

Start the MariaDB service.

systemctl start mariadb

MariaDB’ye giriş yapın ve Zabbix kurulumumuz için veritabanı ve kullanıcı oluşturacağız fakat bu işlemden önce mysql servisimize girişleri güvenli hale getirmemiz gerekiyor ve bunun için parola koymalıyız bunun için aşağıdaki komutları takip ediyoruz.

su -
yada
sudo su -

Servislerimizi start ediyoruz

### CentOS 6 / Ubuntu 14.04 / Debian 8 ###
service mysqld start

### CentOS 7 / Ubuntu 18.04 / 16.04 / Debian 9 ###
systemctl start mariadb

Mysql Secure installation

MySQL yapılandırmasını ilk kez başlatmak için aşağıdaki komutu uyguluyoruz.

mysql_secure_installation

Bu komut sonrası çıktı aşağıdaki gibi olacak ve burada mysql ‘e bağlanacağımız root parolamızı belirleyeceğiz.

Aşağıdaki bölümde “<—” işareti ile parola girmeniz gereken bölümlere açıklamalar yazdım bu bölümleri inceleyebilirsiniz.
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MySQL
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MySQL to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MySQL, and
you haven't set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none): <---- Şuan herhangi bir parola girili olmadığı için parola boş “Enert” ‘a basarak geçiniz.
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MySQL
root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n]  <--- Root şifresini ayarlamak için Y ve Enter tuşlarına basın.
New password: <---- Mysql e bağlanacağınız yeni parolanızı yazın ve Enter’a basın
Re-enter new password: <---- Parolayı tekrar girin.
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n]  <---- anonymous Kullanıcısını Y diyerek siliyoruz Güvenlik açısında oldukça önemli.
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] <---- Remote olarak Root girişini Y diyerek kapatıyoruz.
... Success!

By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n]  <---- test Database’ini Y diyerek Siliyoruz.
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n]  <---- Değişiklikleri Y tuşuna basarak kayıt ediyoruz.
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MySQL
installation should now be secure.

Thanks for using MySQL!

Root kullanıcısı ile mysql e giriş yapıyoruz.

mysql -u root -p

Mysql üzerinde oluşturacağımız veri tabanı bilgileri aşağıdaki gibi olacak.

DBName =zabbix
DBUser   =zabbix
DBPassword = zabbix1234 –>Buraya siz istediğiniz bir parolayı verebilirsiniz.

Aşağıdaki komutları giriyoruz.

#Zabbix için zabbix adında bir DB oluşturuyoruz.
mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;

#zabbix adında bir user oluşturuyoruz ve parolasına”zabbix1234” diyoruz
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by 'zabbix1234';

#mysql işlemimiz bu kadardı çıkış yapıyoruz.
mysql> quit;

Zabbix kurulumu için veritabanını oluşturduktan sonra, ilk şema ve verileri yeni oluşturulan veritabanına alıyoruz. Kısaca zabbix ile indirdiğimiz DB’yi yeni sisteme import ediyoruz ve yukarıda oluşturduğumuz hesaplar ile ilişkilendiriyoruz.

cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/
zcat create.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbix

Zabbix config dosyasını düzenlme

zabbix_server.conf dosyasında DB, Host ve Username gibi bilgileri düzenleyeceğiz aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Açtığımız dosyada aşağıdaki satırları bulup yukarıda oluşturduğumuz mysql veritabanı ve user hesabı ile aynı olup olmadığını kontrol ediyoruz ve DB için oluşturduğumuz parolamızı giriyoruz.

DBHost=localhost
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=zabbix1234

SELinux & Iptables & Firewall Yapılandırması

Sunucunuzda SELinux etkinse, Zabbix web önyüzünün sunucuya başarılı bir şekilde bağlanmasını sağlamak için aşağıdaki komutu çalıştırmanız gerekir

yum install -y policycoreutils-python
setsebool -P httpd_can_connect_zabbix on

Kural eklemek için aşağıdaki komutları kullanıyoruz.

curl https://support.zabbix.com/secure/attachment/53320/zabbix_server_add.te > zabbix_server_add.te
checkmodule -M -m -o zabbix_server_add.mod zabbix_server_add.te
semodule_package -m zabbix_server_add.mod -o zabbix_server_add.pp
semodule -i zabbix_server_add.pp

Eğer IP Tables kullanıyosanız aşağıdaki komutlar ile gerekli izinleri verebilirsiniz.

iptables -I INPUT 5 -i eth0 -p tcp --dport 80 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -I INPUT 5 -p tcp -m tcp --dport 10050 -j ACCEPT
iptables -I INPUT 5 -p tcp -m tcp --dport 10051 -j ACCEPT

Eğer Linux Firewall kullanıyorsanız aşağıdaki komutlarla gerekli izinleri verebilirsiniz.

firewall-cmd --permanent --add-port=10050/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=10051/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --reload
systemctl restart firewalld

Servislerin Yapılandırılması

Zabbix Servislerini restart ediyoruz.

systemctl restart zabbix-server 
systemctl restart httpd

Servislerin sistem restart olduktan sonra otomatik başlaması için aşağıdaki komutları çalıştırıyoruz.

systemctl enable zabbix-server
systemctl enable httpd
systemctl enable mariadb

reboot

Yapılan Kurulumun terminal çıktısı aşağıdaki gibidir .

[root@zabbix ~]# clear
[root@zabbix ~]# yum -y install php-cli php-common php-devel php-pear php-gd php-mbstring php-mysql php-xml
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.idealhosting.net.tr
 * epel: repo.boun.edu.tr
 * extras: mirror.dgn.net.tr
 * updates: mirror.idealhosting.net.tr
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package php-cli.x86_64 0:5.4.16-46.el7 will be installed
---> Package php-common.x86_64 0:5.4.16-46.el7 will be installed
--> Processing Dependency: libzip.so.2()(64bit) for package: php-common-5.4.16-46.el7.x86_64
---> Package php-devel.x86_64 0:5.4.16-46.el7 will be installed
--> Processing Dependency: pcre-devel(x86-64) for package: php-devel-5.4.16-46.el7.x86_64
---> Package php-gd.x86_64 0:5.4.16-46.el7 will be installed
--> Processing Dependency: libt1.so.5()(64bit) for package: php-gd-5.4.16-46.el7.x86_64
---> Package php-mbstring.x86_64 0:5.4.16-46.el7 will be installed
---> Package php-mysql.x86_64 0:5.4.16-46.el7 will be installed
--> Processing Dependency: php-pdo(x86-64) = 5.4.16-46.el7 for package: php-mysql-5.4.16-46.el7.x86_64
---> Package php-pear.noarch 1:1.9.4-21.el7 will be installed
--> Processing Dependency: php-posix for package: 1:php-pear-1.9.4-21.el7.noarch
---> Package php-xml.x86_64 0:5.4.16-46.el7 will be installed
--> Running transaction check
---> Package libzip.x86_64 0:0.10.1-8.el7 will be installed
---> Package pcre-devel.x86_64 0:8.32-17.el7 will be installed
---> Package php-pdo.x86_64 0:5.4.16-46.el7 will be installed
---> Package php-process.x86_64 0:5.4.16-46.el7 will be installed
---> Package t1lib.x86_64 0:5.1.2-14.el7 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=============================================================================================================================================================
 Package                 Arch               Version                   Repository            Size
=============================================================================================================================================================
Installing:
 php-cli                 x86_64              5.4.16-46.el7                base              2.7 M
 php-common               x86_64              5.4.16-46.el7                base              565 k
 php-devel                x86_64              5.4.16-46.el7                base              602 k
 php-gd                 x86_64              5.4.16-46.el7                base              128 k
 php-mbstring              x86_64              5.4.16-46.el7                base              505 k
 php-mysql                x86_64              5.4.16-46.el7                base              101 k
 php-pear                noarch              1:1.9.4-21.el7               base              357 k
 php-xml                 x86_64              5.4.16-46.el7                base              126 k
Installing for dependencies:
 libzip                 x86_64              0.10.1-8.el7                base               48 k
 pcre-devel               x86_64              8.32-17.el7                 base              480 k
 php-pdo                 x86_64              5.4.16-46.el7                base               99 k
 php-process               x86_64              5.4.16-46.el7                base               56 k
 t1lib                  x86_64              5.1.2-14.el7                base              166 k

Transaction Summary
=============================================================================================================================================================
Install 8 Packages (+5 Dependent packages)

Total download size: 5.9 M
Installed size: 23 M
Downloading packages:
(1/13): libzip-0.10.1-8.el7.x86_64.rpm                                                | 48 kB 00:00:00
(2/13): php-gd-5.4.16-46.el7.x86_64.rpm                                                | 128 kB 00:00:00
(3/13): php-common-5.4.16-46.el7.x86_64.rpm                                              | 565 kB 00:00:00
(4/13): php-mysql-5.4.16-46.el7.x86_64.rpm                                              | 101 kB 00:00:00
(5/13): php-pdo-5.4.16-46.el7.x86_64.rpm                                               | 99 kB 00:00:00
(6/13): php-mbstring-5.4.16-46.el7.x86_64.rpm                                             | 505 kB 00:00:01
(7/13): php-pear-1.9.4-21.el7.noarch.rpm                                               | 357 kB 00:00:00
(8/13): php-process-5.4.16-46.el7.x86_64.rpm                                             | 56 kB 00:00:00
(9/13): php-xml-5.4.16-46.el7.x86_64.rpm                                               | 126 kB 00:00:00
(10/13): php-devel-5.4.16-46.el7.x86_64.rpm                                              | 602 kB 00:00:01
(11/13): t1lib-5.1.2-14.el7.x86_64.rpm                                                | 166 kB 00:00:00
(12/13): php-cli-5.4.16-46.el7.x86_64.rpm                                               | 2.7 MB 00:00:02
(13/13): pcre-devel-8.32-17.el7.x86_64.rpm                                              | 480 kB 00:00:07
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                            769 kB/s | 5.9 MB 00:00:07
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
 Installing : libzip-0.10.1-8.el7.x86_64                                                        1/13
 Installing : php-common-5.4.16-46.el7.x86_64                                                     2/13
 Installing : php-cli-5.4.16-46.el7.x86_64                                                       3/13
 Installing : php-process-5.4.16-46.el7.x86_64                                                     4/13
 Installing : php-pdo-5.4.16-46.el7.x86_64                                                       5/13
 Installing : php-xml-5.4.16-46.el7.x86_64                                                       6/13
 Installing : pcre-devel-8.32-17.el7.x86_64                                                      7/13
 Installing : t1lib-5.1.2-14.el7.x86_64                                                        8/13
 Installing : php-gd-5.4.16-46.el7.x86_64                                                       9/13
 Installing : php-devel-5.4.16-46.el7.x86_64                                                     10/13
 Installing : 1:php-pear-1.9.4-21.el7.noarch                                                     11/13
 Installing : php-mysql-5.4.16-46.el7.x86_64                                                     12/13
 Installing : php-mbstring-5.4.16-46.el7.x86_64                                                    13/13
 Verifying : t1lib-5.1.2-14.el7.x86_64                                                        1/13
 Verifying : php-mysql-5.4.16-46.el7.x86_64                                                      2/13
 Verifying : php-mbstring-5.4.16-46.el7.x86_64                                                    3/13
 Verifying : php-gd-5.4.16-46.el7.x86_64                                                       4/13
 Verifying : pcre-devel-8.32-17.el7.x86_64                                                      5/13
 Verifying : php-process-5.4.16-46.el7.x86_64                                                     6/13
 Verifying : php-cli-5.4.16-46.el7.x86_64                                                       7/13
 Verifying : libzip-0.10.1-8.el7.x86_64                                                        8/13
 Verifying : php-pdo-5.4.16-46.el7.x86_64                                                       9/13
 Verifying : php-common-5.4.16-46.el7.x86_64                                                     10/13
 Verifying : php-devel-5.4.16-46.el7.x86_64                                                     11/13
 Verifying : php-xml-5.4.16-46.el7.x86_64                                                      12/13
 Verifying : 1:php-pear-1.9.4-21.el7.noarch                                                     13/13

Installed:
 php-cli.x86_64 0:5.4.16-46.el7      php-common.x86_64 0:5.4.16-46.el7   php-devel.x86_64 0:5.4.16-46.el7   php-gd.x86_64 0:5.4.16-46.el7
 php-mbstring.x86_64 0:5.4.16-46.el7   php-mysql.x86_64 0:5.4.16-46.el7    php-pear.noarch 1:1.9.4-21.el7    php-xml.x86_64 0:5.4.16-46.el7

Dependency Installed:
 libzip.x86_64 0:0.10.1-8.el7 pcre-devel.x86_64 0:8.32-17.el7 php-pdo.x86_64 0:5.4.16-46.el7 php-process.x86_64 0:5.4.16-46.el7 t1lib.x86_64 0:5.1.2-14.el7

Complete!
[root@zabbix ~]# rpm -i https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.0-1.el7.noarch.rpm
warning: /var/tmp/rpm-tmp.Odf6p5: Header V4 RSA/SHA512 Signature, key ID a14fe591: NOKEY
[root@zabbix ~]# yum install -y zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-agent mariadb-server
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.idealhosting.net.tr
 * epel: mirror.inode.at
 * extras: mirror.dgn.net.tr
 * updates: mirror.idealhosting.net.tr
zabbix                                                                | 2.9 kB 00:00:00
zabbix-non-supported                                                         | 951 B 00:00:00
zabbix/x86_64/primary_db                                                       | 46 kB 00:00:00
zabbix-non-supported/x86_64/primary                                                  | 1.6 kB 00:00:00
zabbix-non-supported                                                                   4/4
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package mariadb-server.x86_64 1:5.5.60-1.el7_5 will be installed
--> Processing Dependency: mariadb(x86-64) = 1:5.5.60-1.el7_5 for package: 1:mariadb-server-5.5.60-1.el7_5.x86_64
--> Processing Dependency: perl-DBI for package: 1:mariadb-server-5.5.60-1.el7_5.x86_64
--> Processing Dependency: perl-DBD-MySQL for package: 1:mariadb-server-5.5.60-1.el7_5.x86_64
--> Processing Dependency: perl(DBI) for package: 1:mariadb-server-5.5.60-1.el7_5.x86_64
---> Package zabbix-agent.x86_64 0:4.0.5-1.el7 will be installed
---> Package zabbix-server-mysql.x86_64 0:4.0.5-1.el7 will be installed
--> Processing Dependency: fping for package: zabbix-server-mysql-4.0.5-1.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libiksemel.so.3()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-4.0.5-1.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libOpenIPMIposix.so.0()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-4.0.5-1.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libOpenIPMI.so.0()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-4.0.5-1.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libodbc.so.2()(64bit) for package: zabbix-server-mysql-4.0.5-1.el7.x86_64
---> Package zabbix-web-mysql.noarch 0:4.0.5-1.el7 will be installed
--> Processing Dependency: zabbix-web = 4.0.5-1.el7 for package: zabbix-web-mysql-4.0.5-1.el7.noarch
--> Running transaction check
---> Package OpenIPMI-libs.x86_64 0:2.0.23-2.el7 will be installed
--> Processing Dependency: OpenIPMI-modalias = 2.0.23-2.el7 for package: OpenIPMI-libs-2.0.23-2.el7.x86_64
---> Package fping.x86_64 0:3.10-4.el7 will be installed
---> Package iksemel.x86_64 0:1.4-2.el7.centos will be installed
---> Package mariadb.x86_64 1:5.5.60-1.el7_5 will be installed
---> Package perl-DBD-MySQL.x86_64 0:4.023-6.el7 will be installed
---> Package perl-DBI.x86_64 0:1.627-4.el7 will be installed
--> Processing Dependency: perl(RPC::PlServer) >= 0.2001 for package: perl-DBI-1.627-4.el7.x86_64
--> Processing Dependency: perl(RPC::PlClient) >= 0.2000 for package: perl-DBI-1.627-4.el7.x86_64
---> Package unixODBC.x86_64 0:2.3.1-11.el7 will be installed
---> Package zabbix-web.noarch 0:4.0.5-1.el7 will be installed
--> Processing Dependency: php >= 5.4 for package: zabbix-web-4.0.5-1.el7.noarch
--> Processing Dependency: httpd for package: zabbix-web-4.0.5-1.el7.noarch
--> Processing Dependency: php-bcmath for package: zabbix-web-4.0.5-1.el7.noarch
--> Processing Dependency: php-ldap for package: zabbix-web-4.0.5-1.el7.noarch
--> Running transaction check
---> Package OpenIPMI-modalias.x86_64 0:2.0.23-2.el7 will be installed
---> Package httpd.x86_64 0:2.4.6-88.el7.centos will be installed
--> Processing Dependency: httpd-tools = 2.4.6-88.el7.centos for package: httpd-2.4.6-88.el7.centos.x86_64
--> Processing Dependency: /etc/mime.types for package: httpd-2.4.6-88.el7.centos.x86_64
--> Processing Dependency: libaprutil-1.so.0()(64bit) for package: httpd-2.4.6-88.el7.centos.x86_64
--> Processing Dependency: libapr-1.so.0()(64bit) for package: httpd-2.4.6-88.el7.centos.x86_64
---> Package perl-PlRPC.noarch 0:0.2020-14.el7 will be installed
--> Processing Dependency: perl(Net::Daemon) >= 0.13 for package: perl-PlRPC-0.2020-14.el7.noarch
--> Processing Dependency: perl(Net::Daemon::Test) for package: perl-PlRPC-0.2020-14.el7.noarch
--> Processing Dependency: perl(Net::Daemon::Log) for package: perl-PlRPC-0.2020-14.el7.noarch
--> Processing Dependency: perl(Compress::Zlib) for package: perl-PlRPC-0.2020-14.el7.noarch
---> Package php.x86_64 0:5.4.16-46.el7 will be installed
---> Package php-bcmath.x86_64 0:5.4.16-46.el7 will be installed
---> Package php-ldap.x86_64 0:5.4.16-46.el7 will be installed
--> Running transaction check
---> Package apr.x86_64 0:1.4.8-3.el7_4.1 will be installed
---> Package apr-util.x86_64 0:1.5.2-6.el7 will be installed
---> Package httpd-tools.x86_64 0:2.4.6-88.el7.centos will be installed
---> Package mailcap.noarch 0:2.1.41-2.el7 will be installed
---> Package perl-IO-Compress.noarch 0:2.061-2.el7 will be installed
--> Processing Dependency: perl(Compress::Raw::Zlib) >= 2.061 for package: perl-IO-Compress-2.061-2.el7.noarch
--> Processing Dependency: perl(Compress::Raw::Bzip2) >= 2.061 for package: perl-IO-Compress-2.061-2.el7.noarch
---> Package perl-Net-Daemon.noarch 0:0.48-5.el7 will be installed
--> Running transaction check
---> Package perl-Compress-Raw-Bzip2.x86_64 0:2.061-3.el7 will be installed
---> Package perl-Compress-Raw-Zlib.x86_64 1:2.061-4.el7 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=============================================================================================================================================================
 Package                  Arch           Version                 Repository                Size
=============================================================================================================================================================
Installing:
 mariadb-server               x86_64          1:5.5.60-1.el7_5             base                   11 M
 zabbix-agent                x86_64          4.0.5-1.el7               zabbix                 390 k
 zabbix-server-mysql            x86_64          4.0.5-1.el7               zabbix                 2.1 M
 zabbix-web-mysql              noarch          4.0.5-1.el7               zabbix                 8.1 k
Installing for dependencies:
 OpenIPMI-libs               x86_64          2.0.23-2.el7               base                  521 k
 OpenIPMI-modalias             x86_64          2.0.23-2.el7               base                   16 k
 apr                    x86_64          1.4.8-3.el7_4.1             base                  103 k
 apr-util                  x86_64          1.5.2-6.el7               base                   92 k
 fping                   x86_64          3.10-4.el7                epel                   46 k
 httpd                   x86_64          2.4.6-88.el7.centos           base                  2.7 M
 httpd-tools                x86_64          2.4.6-88.el7.centos           base                   90 k
 iksemel                  x86_64          1.4-2.el7.centos             zabbix-non-supported           49 k
 mailcap                  noarch          2.1.41-2.el7               base                   31 k
 mariadb                  x86_64          1:5.5.60-1.el7_5             base                  8.9 M
 perl-Compress-Raw-Bzip2          x86_64          2.061-3.el7               base                   32 k
 perl-Compress-Raw-Zlib           x86_64          1:2.061-4.el7              base                   57 k
 perl-DBD-MySQL               x86_64          4.023-6.el7               base                  140 k
 perl-DBI                  x86_64          1.627-4.el7               base                  802 k
 perl-IO-Compress              noarch          2.061-2.el7               base                  260 k
 perl-Net-Daemon              noarch          0.48-5.el7                base                   51 k
 perl-PlRPC                 noarch          0.2020-14.el7              base                   36 k
 php                    x86_64          5.4.16-46.el7              base                  1.4 M
 php-bcmath                 x86_64          5.4.16-46.el7              base                   58 k
 php-ldap                  x86_64          5.4.16-46.el7              base                   53 k
 unixODBC                  x86_64          2.3.1-11.el7               base                  413 k
 zabbix-web                 noarch          4.0.5-1.el7               zabbix                 2.8 M

Transaction Summary
=============================================================================================================================================================
Install 4 Packages (+22 Dependent packages)

Total download size: 32 M
Installed size: 150 M
Downloading packages:
(1/26): apr-util-1.5.2-6.el7.x86_64.rpm                                                | 92 kB 00:00:00
(2/26): OpenIPMI-libs-2.0.23-2.el7.x86_64.rpm                                             | 521 kB 00:00:00
(3/26): apr-1.4.8-3.el7_4.1.x86_64.rpm                                                | 103 kB 00:00:00
(4/26): httpd-tools-2.4.6-88.el7.centos.x86_64.rpm                                          | 90 kB 00:00:00
(5/26): mailcap-2.1.41-2.el7.noarch.rpm                                                | 31 kB 00:00:00
(6/26): fping-3.10-4.el7.x86_64.rpm                                                  | 46 kB 00:00:02
warning: /var/cache/yum/x86_64/7/zabbix-non-supported/packages/iksemel-1.4-2.el7.centos.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1 Signature, key ID 79ea5ed4: NOKEY
Public key for iksemel-1.4-2.el7.centos.x86_64.rpm is not installed
(7/26): iksemel-1.4-2.el7.centos.x86_64.rpm                                              | 49 kB 00:00:01
(8/26): perl-Compress-Raw-Bzip2-2.061-3.el7.x86_64.rpm                                        | 32 kB 00:00:02
(9/26): mariadb-5.5.60-1.el7_5.x86_64.rpm                                               | 8.9 MB 00:00:04
(10/26): perl-DBD-MySQL-4.023-6.el7.x86_64.rpm                                            | 140 kB 00:00:00
(11/26): httpd-2.4.6-88.el7.centos.x86_64.rpm                                             | 2.7 MB 00:00:05
(12/26): perl-DBI-1.627-4.el7.x86_64.rpm                                               | 802 kB 00:00:00
(13/26): perl-Net-Daemon-0.48-5.el7.noarch.rpm                                            | 51 kB 00:00:00
(14/26): perl-IO-Compress-2.061-2.el7.noarch.rpm                                           | 260 kB 00:00:00
(15/26): perl-PlRPC-0.2020-14.el7.noarch.rpm                                             | 36 kB 00:00:00
(16/26): perl-Compress-Raw-Zlib-2.061-4.el7.x86_64.rpm                                        | 57 kB 00:00:00
(17/26): OpenIPMI-modalias-2.0.23-2.el7.x86_64.rpm                                          | 16 kB 00:00:06
(18/26): php-bcmath-5.4.16-46.el7.x86_64.rpm                                             | 58 kB 00:00:00
(19/26): unixODBC-2.3.1-11.el7.x86_64.rpm                                               | 413 kB 00:00:00
(20/26): php-ldap-5.4.16-46.el7.x86_64.rpm                                              | 53 kB 00:00:00
(21/26): php-5.4.16-46.el7.x86_64.rpm                                                 | 1.4 MB 00:00:01
warning: /var/cache/yum/x86_64/7/zabbix/packages/zabbix-agent-4.0.5-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 RSA/SHA512 Signature, key ID a14fe591: NOKEYMB 00:00:05 ETA
Public key for zabbix-agent-4.0.5-1.el7.x86_64.rpm is not installed
(22/26): zabbix-agent-4.0.5-1.el7.x86_64.rpm                                             | 390 kB 00:00:01
(23/26): zabbix-server-mysql-4.0.5-1.el7.x86_64.rpm                                          | 2.1 MB 00:00:02
(24/26): zabbix-web-mysql-4.0.5-1.el7.noarch.rpm                                           | 8.1 kB 00:00:00
(25/26): mariadb-server-5.5.60-1.el7_5.x86_64.rpm                                           | 11 MB 00:00:09
(26/26): zabbix-web-4.0.5-1.el7.noarch.rpm                                              | 2.8 MB 00:00:05
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                            2.2 MB/s | 32 MB 00:00:14
Retrieving key from file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-ZABBIX-A14FE591
Importing GPG key 0xA14FE591:
 Userid   : "Zabbix LLC <packager@zabbix.com>"
 Fingerprint: a184 8f53 52d0 22b9 471d 83d0 082a b56b a14f e591
 Package  : zabbix-release-4.0-1.el7.noarch (installed)
 From    : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-ZABBIX-A14FE591
Retrieving key from file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-ZABBIX
Importing GPG key 0x79EA5ED4:
 Userid   : "Zabbix SIA <packager@zabbix.com>"
 Fingerprint: fbab d5fb 2025 5eca b22e e194 d13d 58e4 79ea 5ed4
 Package  : zabbix-release-4.0-1.el7.noarch (installed)
 From    : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-ZABBIX
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
Warning: RPMDB altered outside of yum.
 Installing : apr-1.4.8-3.el7_4.1.x86_64                                                        1/26
 Installing : apr-util-1.5.2-6.el7.x86_64                                                       2/26
 Installing : httpd-tools-2.4.6-88.el7.centos.x86_64                                                  3/26
 Installing : perl-Net-Daemon-0.48-5.el7.noarch                                                    4/26
 Installing : 1:mariadb-5.5.60-1.el7_5.x86_64                                                     5/26
 Installing : iksemel-1.4-2.el7.centos.x86_64                                                     6/26
 Installing : 1:perl-Compress-Raw-Zlib-2.061-4.el7.x86_64                                               7/26
 Installing : php-bcmath-5.4.16-46.el7.x86_64                                                     8/26
 Installing : unixODBC-2.3.1-11.el7.x86_64                                                       9/26
 Installing : perl-Compress-Raw-Bzip2-2.061-3.el7.x86_64                                               10/26
 Installing : perl-IO-Compress-2.061-2.el7.noarch                                                   11/26
 Installing : perl-PlRPC-0.2020-14.el7.noarch                                                     12/26
 Installing : perl-DBI-1.627-4.el7.x86_64                                                       13/26
 Installing : perl-DBD-MySQL-4.023-6.el7.x86_64                                                    14/26
 Installing : php-ldap-5.4.16-46.el7.x86_64                                                      15/26
 Installing : OpenIPMI-modalias-2.0.23-2.el7.x86_64                                                  16/26
 Installing : OpenIPMI-libs-2.0.23-2.el7.x86_64                                                    17/26
 Installing : fping-3.10-4.el7.x86_64                                                         18/26
 Installing : mailcap-2.1.41-2.el7.noarch                                                       19/26
 Installing : httpd-2.4.6-88.el7.centos.x86_64                                                    20/26
 Installing : php-5.4.16-46.el7.x86_64                                                        21/26
 Installing : zabbix-web-mysql-4.0.5-1.el7.noarch                                                   22/26
 Installing : zabbix-web-4.0.5-1.el7.noarch                                                      23/26
 Installing : zabbix-server-mysql-4.0.5-1.el7.x86_64                                                 24/26
 Installing : 1:mariadb-server-5.5.60-1.el7_5.x86_64                                                 25/26
 Installing : zabbix-agent-4.0.5-1.el7.x86_64                                                     26/26
sed: can't read /etc/sysconfig/ipmi: No such file or directory
 Verifying : mailcap-2.1.41-2.el7.noarch                                                       1/26
 Verifying : perl-IO-Compress-2.061-2.el7.noarch                                                   2/26
 Verifying : fping-3.10-4.el7.x86_64                                                         3/26
 Verifying : OpenIPMI-modalias-2.0.23-2.el7.x86_64                                                  4/26
 Verifying : php-ldap-5.4.16-46.el7.x86_64                                                      5/26
 Verifying : perl-Compress-Raw-Bzip2-2.061-3.el7.x86_64                                                6/26
 Verifying : OpenIPMI-libs-2.0.23-2.el7.x86_64                                                    7/26
 Verifying : perl-PlRPC-0.2020-14.el7.noarch                                                     8/26
 Verifying : httpd-tools-2.4.6-88.el7.centos.x86_64                                                  9/26
 Verifying : perl-DBI-1.627-4.el7.x86_64                                                       10/26
 Verifying : zabbix-agent-4.0.5-1.el7.x86_64                                                     11/26
 Verifying : unixODBC-2.3.1-11.el7.x86_64                                                      12/26
 Verifying : php-bcmath-5.4.16-46.el7.x86_64                                                     13/26
 Verifying : apr-util-1.5.2-6.el7.x86_64                                                       14/26
 Verifying : 1:perl-Compress-Raw-Zlib-2.061-4.el7.x86_64                                               15/26
 Verifying : httpd-2.4.6-88.el7.centos.x86_64                                                    16/26
 Verifying : zabbix-web-mysql-4.0.5-1.el7.noarch                                                   17/26
 Verifying : zabbix-web-4.0.5-1.el7.noarch                                                      18/26
 Verifying : apr-1.4.8-3.el7_4.1.x86_64                                                       19/26
 Verifying : 1:mariadb-server-5.5.60-1.el7_5.x86_64                                                 20/26
 Verifying : zabbix-server-mysql-4.0.5-1.el7.x86_64                                                 21/26
 Verifying : perl-DBD-MySQL-4.023-6.el7.x86_64                                                    22/26
 Verifying : iksemel-1.4-2.el7.centos.x86_64                                                     23/26
 Verifying : 1:mariadb-5.5.60-1.el7_5.x86_64                                                     24/26
 Verifying : php-5.4.16-46.el7.x86_64                                                        25/26
 Verifying : perl-Net-Daemon-0.48-5.el7.noarch                                                    26/26

Installed:
 mariadb-server.x86_64 1:5.5.60-1.el7_5 zabbix-agent.x86_64 0:4.0.5-1.el7 zabbix-server-mysql.x86_64 0:4.0.5-1.el7 zabbix-web-mysql.noarch 0:4.0.5-1.el7

Dependency Installed:
 OpenIPMI-libs.x86_64 0:2.0.23-2.el7       OpenIPMI-modalias.x86_64 0:2.0.23-2.el7       apr.x86_64 0:1.4.8-3.el7_4.1
 apr-util.x86_64 0:1.5.2-6.el7          fping.x86_64 0:3.10-4.el7              httpd.x86_64 0:2.4.6-88.el7.centos
 httpd-tools.x86_64 0:2.4.6-88.el7.centos     iksemel.x86_64 0:1.4-2.el7.centos          mailcap.noarch 0:2.1.41-2.el7
 mariadb.x86_64 1:5.5.60-1.el7_5         perl-Compress-Raw-Bzip2.x86_64 0:2.061-3.el7     perl-Compress-Raw-Zlib.x86_64 1:2.061-4.el7
 perl-DBD-MySQL.x86_64 0:4.023-6.el7       perl-DBI.x86_64 0:1.627-4.el7            perl-IO-Compress.noarch 0:2.061-2.el7
 perl-Net-Daemon.noarch 0:0.48-5.el7       perl-PlRPC.noarch 0:0.2020-14.el7          php.x86_64 0:5.4.16-46.el7
 php-bcmath.x86_64 0:5.4.16-46.el7        php-ldap.x86_64 0:5.4.16-46.el7           unixODBC.x86_64 0:2.3.1-11.el7
 zabbix-web.noarch 0:4.0.5-1.el7

Complete!
[root@zabbix ~]# nano /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf
[root@zabbix ~]# systemctl start mariadb
[root@zabbix ~]# su -
Last login: Tue Feb 26 16:00:58 +03 2019 from 192.168.1.77 on pts/1
[root@zabbix ~]# systemctl start mariadb
[root@zabbix ~]# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
   SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
you haven't set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!


By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
 ... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
[root@zabbix ~]#
[root@zabbix ~]#
[root@zabbix ~]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 13
Server version: 5.5.60-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by 'zabbix1234';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> quit;
Bye
[root@zabbix ~]# cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/
[root@zabbix zabbix-server-mysql-4.0.5]# zcat create.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbix
Enter password:
[root@zabbix zabbix-server-mysql-4.0.5]# nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
[root@zabbix zabbix-server-mysql-4.0.5]# yum install -y policycoreutils-python
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.idealhosting.net.tr
 * epel: repo.boun.edu.tr
 * extras: mirror.dgn.net.tr
 * updates: mirror.idealhosting.net.tr
Package policycoreutils-python-2.5-29.el7_6.1.x86_64 already installed and latest version
Nothing to do
[root@zabbix zabbix-server-mysql-4.0.5]# setsebool -P httpd_can_connect_zabbix on
[root@zabbix zabbix-server-mysql-4.0.5]# curl https://support.zabbix.com/secure/attachment/53320/zabbix_server_add.te > zabbix_server_add.te
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  692 100  692  0   0  666   0 0:00:01 0:00:01 --:--:--  667
[root@zabbix zabbix-server-mysql-4.0.5]# checkmodule -M -m -o zabbix_server_add.mod zabbix_server_add.te
checkmodule: loading policy configuration from zabbix_server_add.te
checkmodule: policy configuration loaded
checkmodule: writing binary representation (version 19) to zabbix_server_add.mod
[root@zabbix zabbix-server-mysql-4.0.5]# semodule_package -m zabbix_server_add.mod -o zabbix_server_add.pp
[root@zabbix zabbix-server-mysql-4.0.5]# semodule -i zabbix_server_add.pp
[root@zabbix zabbix-server-mysql-4.0.5]# systemctl restart zabbix-server
[root@zabbix zabbix-server-mysql-4.0.5]# systemctl restart httpd
[root@zabbix zabbix-server-mysql-4.0.5]# systemctl enable zabbix-server
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-server.service to /usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service.
[root@zabbix zabbix-server-mysql-4.0.5]# systemctl enable httpd
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service to /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
[root@zabbix zabbix-server-mysql-4.0.5]# systemctl enable mariadb
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service to /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
[root@zabbix zabbix-server-mysql-4.0.5]# reboot

 

Zabbix Web Configuration

Web tarayıcınızı açın ve zabbix server’a erişmek için aşağıdaki gibi sunucunuzun ip adresinin sorunu /zabbix path ini ekleyin.

http://server-ip/zabbix

Sizi karşılayacak ekran aşağıdaki gibi olacak ve sizi zabbix kurulumuna yönlendirecek. Next step diyerek devam ediyoruz.

Centos 7 üzerine Zabbix 4.2 kurulumu 6

Bu adım, Zabbix Kurulumu için önkoşulların yerine getirildiğini doğrular. Herhangi bir sorun varsa, bu sayfa tüm uzantıların eksik olduğunu size söyleyecektir. Sonraki Adım’a tıklayın.

Centos 7 üzerine Zabbix 4.2 kurulumu 7
Zabbix veritabanı adını, DB kullanıcısını ve şifresini girin. Next Step’i tıklayın.
Centos 7 üzerine Zabbix 4.2 kurulumu 8

Burada Zabbix sunucumuzun ismini belirliyoruz port numarası ve server name bölümlerini değiştirmeyin.

Centos 7 üzerine Zabbix 4.2 kurulumu 9
Kurulumun özet bilgisini gösteren ekranda son kontrollerimizi yapıyoruz.
Centos 7 üzerine Zabbix 4.2 kurulumu 10
Kurulumun başarılı bir şekilde sonlandırıyoruz.
Centos 7 üzerine Zabbix 4.2 kurulumu 10

Centos 7 üzerine Zabbix 4.2 kurulumu 12

Artık http://server-ip/zabbix  yazdığımızda bizi aşağıdaki gibi bir login paneli karşılayacak.

Default parola bilgileri aşağıdki gibidir.

Username :Admin (A harfi büyük olmalı)
Pass: zabbix
Centos 7 üzerine Zabbix 4.2 kurulumu 13

Login işleminden sonra bizi Zabbix in default Dash Board’u karşılıyor.
Centos 7 üzerine Zabbix 4.2 kurulumu 14

Zabbix server kurlum adımlarımız bu kadar.

Serdar Bayram

Bu yazı blog üzerinde Serdar Bayram tarafından hazırlanıp paylaşılmıştır. 2009 yılında açılan blogum kısa zaman içerisinde paylasımları ile dikkat cekip büyük bir izleyici kitlesine sahip olmuştur.

İlgili Makaleler

4 Yorum

 1. Kurulum işlem adımları için teşekkürler, detaylı ve güzel olmuş.
  Zabbix ana sayfasındaki doküman yeterli olmuyor.
  Burada hazırladığınız kurulum için çok teşekkürler.

 2. Bir çok kurulum dokümanı inceledim fakat hepsinde bir problem çıktı. Bu açıklama kusursuz. Çok teşekkürler…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu