Linux

Centos 7 üzerine vsFTP Kurulumu ve Yönetimi

Centos 7 üzerine vsFTP Kurulumu ve Yönetimi 2

Translate This Page:

Select your language: 

Bu Makalemizde Centos 7.6 üzerine Vsftpd FTP server Kurulumunun nasıl yapıldığını inceleyeceğiz.

İnceleyeceğimiz başlıca konular ;

FTP Nedir ? 

FTP, File Transfer Protocol (Dosya Transfer Protokolü) anlamına gelir, iki bilgisayar arasında dosya transferini sağlayan, internet ile beraber ilk geliştirilen protokoldür ve default olarak 21 portunu kullanmaktadır. Bir bilgisayardan diğer bilgisayara eş zamanlı dosya almak veya dosya çekmek için kullanılır. Bilgi aktarım hızlandıran ve ek olarak transfer işlemini kolaylaştıran ftp araçları mevcuttur. Birçok webmaster bu programlar vasıtasıyla transferlerini gerçekleştirir.

Altyapıs tarafında daha tenik içerikler içi burayaburaya bakabilirsiniz.

Temel olarak Server-Client Mantığı ile çalışan bir protokoldür.

Centos 7 üzerine vsFTP Kurulumu ve Yönetimi 3

vsftpd Nedir?

Vsftpd, Linux, BSD, Solaris, HP-UX ve IRIX gibi UNIX ve benzeri işletim sistemlerinde çalışan bir FTP sunucusudur. Diğer birçok FTP sunucusunda eksik olan birçok özelliği desteklemekedir.

 • Çok yüksek güvenlik gereksinimleri
 • Band genişliği sınırlaması
 • Iyi ölçeklenebirlik
 • Sanal kullanıcı yaratma olanağı
 • IPnG desteği
 • Sanal IP verebilme olanağı
 • Yüksek hız
 • Stabil çalışma performansı

1-)FTP bağlantısı yapacak hesapların oluşturulması

FTP bağlantısı yapacak hesabı linux server üzerinde oluşturuyoruz yapacağımız çalışmada sadece Linux serverımız üzerinde var olan hesapların FTP bağlantısı yapabilmesine izin vereceğiz.

$ useradd user1_ftp
$ passwd user1_ftp

#Çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.
[root@localhost ~]# useradd user1_ftp
[root@localhost ~]# passwd user1_ftp
Changing password for user user1_ftp.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@localhost ~]#

2-) Install Vsftpd on Centos7 18.04

Vsftpd Kurulumunu başlatıyoruz ve orjinal conf dosyamızı yedekliyoruz.

#Vsftpd paket kurulumu
yum install vsftpd –y

#Aşağıdaki komutla Orjinal conf dosyamızı yedekliyoruz.
cp /etc/vsftpd/vsftpd.conf /etc/vsftpd/vsftpd.conf.orig

vsftpd kurulum
Centos 7 üzerine vsFTP Kurulumu ve Yönetimi 4

3-) Configure VSFTPD.

Vsftpd conf dosyası düzenleme

#conf dosyamızı aşağıdaki komut ile açıyoruz ve düzenlemeye başlıyoruz.
nano /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Aşağıdaki satırları bularak düzenliyoruz.

#Anonymous şifresiz girişi kapatıyoruz.
anonymous_enable=NO
#Sadece local Userların erişimine açıyoruz.
local_enable=YES
# Kullanıcıların kendi klasörlerine dosya yazabilmesi için izin veriyoruz.
write_enable=YES
#oluşturacağımız listeye local userlar bağlabilir izni veriyoruz.
chroot_local_user=YES
chroot_list_enable=YES
#Burada FTP bağlantısı yapabilecek hesaplar için bir dosya oluşturacağız sadece bu dosyada ismi olan local userlar FTP bağlantısı sağlayabilecekler.
chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list

Centos 7 üzerine vsFTP Kurulumu ve Yönetimi 5
Centos 7 üzerine vsFTP Kurulumu ve Yönetimi 6

Dosyanın Bendeki orjinal hali aşağıdaki gibidir bu bölüm her versiyonda değişebiliyor bu sebepten paylaşmanın yararlı olacağını düşünüyorum.

 GNU nano 2.3.1           File: /etc/vsftpd/vsftpd.conf

# Example config file /etc/vsftpd/vsftpd.conf
#
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
#
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
#
# Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out).
anonymous_enable=NO
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
# When SELinux is enforcing check for SE bool ftp_home_dir
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
#
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
local_umask=022
#
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
# When SELinux is enforcing check for SE bool allow_ftpd_anon_write, allow_ftpd_full_access
#anon_upload_enable=YES
#
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
#anon_mkdir_write_enable=YES
#
# Activate directory messages - messages given to remote users when they
# go into a certain directory.
dirmessage_enable=YES
#
# Activate logging of uploads/downloads.
xferlog_enable=YES
#
# Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
connect_from_port_20=YES
#
# If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
# a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not
# recommended!
#chown_uploads=YES
#chown_username=whoever
#
# You may override where the log file goes if you like. The default is shown
# below.
#xferlog_file=/var/log/xferlog
#
# If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format.
# Note that the default log file location is /var/log/xferlog in this case.
xferlog_std_format=YES

# You may change the default value for timing out an idle session.
#idle_session_timeout=600
#
# You may change the default value for timing out a data connection.
#data_connection_timeout=120
#
# It is recommended that you define on your system a unique user which the
# ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.
#nopriv_user=ftpsecure
#
# Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
# recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
# however, may confuse older FTP clients.
#async_abor_enable=YES
#
# By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
# the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII
# mangling on files when in ASCII mode. The vsftpd.conf(5) man page explains
# the behaviour when these options are disabled.
# Beware that on some FTP servers, ASCII support allows a denial of service
# attack (DoS) via the command "SIZE /big/file" in ASCII mode. vsftpd
# predicted this attack and has always been safe, reporting the size of the
# raw file.
# ASCII mangling is a horrible feature of the protocol.
#ascii_upload_enable=YES
#ascii_download_enable=YES
#
# You may fully customise the login banner string:
#ftpd_banner=Welcome to blah FTP service.
#
# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
# useful for combatting certain DoS attacks.
#deny_email_enable=YES
# (default follows)
#banned_email_file=/etc/vsftpd/banned_emails
#
# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
# (Warning! chroot'ing can be very dangerous. If using chroot, make sure that
# the user does not have write access to the top level directory within the
# chroot)
chroot_local_user=YES
chroot_list_enable=YES
# (default follows)
chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list
#
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
#ls_recurse_enable=YES
#
# When "listen" directive is enabled, vsftpd runs in standalone mode and
# listens on IPv4 sockets. This directive cannot be used in conjunction
# with the listen_ipv6 directive.
listen=NO
#
# This directive enables listening on IPv6 sockets. By default, listening
# on the IPv6 "any" address (::) will accept connections from both IPv6
# and IPv4 clients. It is not necessary to listen on *both* IPv4 and IPv6
# sockets. If you want that (perhaps because you want to listen on specific
# addresses) then you must run two copies of vsftpd with two configuration
# files.
# Make sure, that one of the listen options is commented !!
listen_ipv6=YES

pam_service_name=vsftpd
userlist_enable=YES
tcp_wrappers=YES

Aşağıdaki komut ile chroot_list dosyamızı oluşturuyoruz ve az önce oluşturduğumuz yada ftp erişimi yapmasını istediğimiz hesapları bu dosya içerisine ekliyoruz.

nano /etc/vsftpd/chroot_list

Centos 7 üzerine vsFTP Kurulumu ve Yönetimi 7

Vsftpd servisine sırayla aşağıdaki komutları uygulayarak başlatıyoruz.

sudo systemctl start vsftpd
sudo systemctl enable vsftpd
sudo systemctl status vsftpd

4-) Firewall ve Selinux Yapılandırması

Eğer Firewall Aktif ise aşağıdaki komutlar ile ilgili kuralları ekliyoruz.

#Firewall Kurallarımızı ekliyoruz.
firewall-cmd --permanent --add-port=21/tcp
firewall-cmd --permanent --add-service=ftp

#FW servisimizi Restart ediyoruz.
firewall-cmd --reload

5-)FTP sonrası kullanılabilecek Cli Komutları

CD: Dizin değiştirme. Kullanımı; cd < dizin adı >
not: bir önceki dizine geçmek için CD.. yapılır.
PWD: Bu komut yazıldığında bulunulan dizininin ismini görürüz. İçinde bulunulan dizindeki dosyaları listeler.
DIR: İçinde bulunduğunuz dizindeki dosyaları listeler.
LS: Dizin içindeki çok fazla sayıda dosya varsa sayfa sayfa listeleme ve dosyaları kısa olarak göstermeye yarayan komuttur. Kullanımı ; LS- LR : ayrıntılı tersten alfabetik listeleme
GET: Dosya alma komutudur. Kullanımı; get <dosya – adı>(<alındıktan sonraki adı>)
alındıktan sonraki adı aynıda kalabilir.
MGET: Birden fazla dosya alma komutudur. Örn: mget *.zip mget a*.*
PUT: Dosya gönderme komutudur. Kullanımı; put<dosya- adı> (<göndereceğimiz-yerdeki- adı>
MPUT: Birden çok dosyayı gönderme komutudur.
ASCII: Dosya aktarımlarında aktarım modu olarak ASCII kullanılacağını belirtir.
BINARY: Dosya aktarımlarında Binary modun kullanılacağını belirtmek için kullanılır.
Yani:
* arşiv dosyaları (zip,arj,z,zoo v.b gibi),
* çalıştırılabilir programlar(. exe,com gibi),
*resim formatlı programlar, (gif,jpeg,wb gibi),
FTP ile alınmadan/yada gönderilmeden önce bu komut kullanılır.
DELETE: FTP yapılan bir yerde istenilen dosyayı silme komutudur. Kullanımı; delete<dosya – adı > şeklindedir.
MKDIR: FTP yapılan yerde yeni bir dizin oluşturma komutu MKDIR dir.Kullanımı; mkdir < dizin -adı> şeklindedir.
RMDIR: FTP yapılan yerde bos bir dizini silme komutudur. Kullanımı; rmdir <dizin- adı> şeklindedir.
LCD: FTP ortamından çıkmadan, kendi makinenizde dizin değiştirmenizi sağlar.
CLOSE: FTP ortamından çıkmadan sadece ilgili bağlantıyı kapatır.
QUIT: FTP ortamından çıkmak ve bağlantıyı kapatmak için kullanılan komuttur.

6-)Bağlanan Hesapları görüntülemek için

Aşağıdaki komut ile anlık bağlı olan tüm bağlantılar görüntülenebilir. 

ps axuw | grep vsftp

Centos 7 üzerine vsFTP Kurulumu ve Yönetimi 8

Aşağıdaki komut ile Log dosyasında yapılmış tüm hareketler izlenebilir.

#vsftpd tüm loglarını /var/log/xferlog yolunda saklamaktadır. 
cat /var/log/xferlog

Centos 7 üzerine vsFTP Kurulumu ve Yönetimi 9

 

Serdar Bayram

Bu yazı blog üzerinde Serdar Bayram tarafından hazırlanıp paylaşılmıştır. 2009 yılında açılan blogum kısa zaman içerisinde paylasımları ile dikkat cekip büyük bir izleyici kitlesine sahip olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. İçerik çok temiz ve düzgün şekilde anlatılmış ellerinize emeğinize sağlık. İçerikte belki ftp server’a nasıl bağlanacağı da bir ekran görüntüsüyle eklenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu